GLAS des MIROIRS - Soprano, Baryton, hautbois,basson,piano